Aging2.0 Sweden

Aging2.0 Sweden od Aging2.0 Sweden

Aging2.0 Sweden

Vi vill accelerera innovation för att kunna möta de största utmaningarna och möjligheterna i samband med åldrandet! Den här podcasten är en utbildningsserie i podd-format som riktar sig till omvårdnadspersonal. Varje podd är ett kortare avsnitt om ca 5 minuter där en expert intervjuas om ett viktigt ämne som exv. infektionsrisker, hur man använder digitala verktyg. Målet med avsnitten är att inspirera fler till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen och tillgängliggöra information om hur digitaliseringen påverkar vårdsektorn.

Kategorije: Obrazovanje

Slušaj posljednju epizodu:

“För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna”

En ny rapport visar att medlemmarna i Kommunal upplever att den nya tekniken inte uppfyller de högt ställda förväntningarna och att de inte är delaktiga vid införandet, trots att det får stor påverkan på deras arbetsuppgifter. För att digital teknik ska kunna bidra till både ökat välbefinnande och självständighet för medborgarna och bättre arbetsmiljö, yrkes- och löneutveckling för medarbetarna krävs medskapandeprocesser och utbildningsinsatser på arbetstid samt att digitala skyddsronder leder till förbättringar och utveckling av verksamheten.

Medverkande i podden: Lisa Bondesson och Anna Spånt Enbuske

Prethodne epizode

 • 6 - För att digital teknik ska kunna uppfylla högt ställda förväntningar krävs ökat inflytande från medarbetarna 
  Thu, 14 Oct 2021
 • 5 - Nano-learning om hygien 
  Mon, 11 Oct 2021
 • 4 - Alltid Öppet – resan som tjänsten har gått igenom under Pandemin. 
  Mon, 11 Oct 2021
 • 3 - Ulrika Lind - Digitala kulturupplevelser och hälsa 
  Thu, 01 Oct 2020
 • 2 - Nina Lathi - Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen 
  Thu, 01 Oct 2020
Prikaži više epizoda

Više obrazovanje podcasta iz Hrvatskoj

Više međunarodnih obrazovanje podcasta

Odaberi žanr podcasta